:ภฏวะ ลฌทด (Sociology)
Sociology
Ranked in 2008
กก
1 University of Wisconsin--Madison Madison, WI Score 4.9
2 University of California--Berkeley Berkeley, CA Score 4.8
3 University of Michigan--Ann Arbor Ann Arbor, MI Score 4.7
4 University of Chicago Chicago, IL Score 4.6
4 University of North Carolina--Chapel Hill Chapel Hill, NC Score 4.6
6 Princeton University Princeton, NJ Score 4.5
6 Stanford University Stanford, CA Score 4.5
8 Harvard University Cambridge, MA Score 4.4
8 University of California--Los Angeles Los Angeles, CA Score 4.4
10 University of Pennsylvania Philadelphia, PA Score 4.2
11 Columbia University New York, NY Score 4.1
11 Indiana University--Bloomington Bloomington, IN Score 4.1
11 Northwestern University Evanston, IL Score 4.1
14 Cornell University Ithaca, NY Score 3.9
14 Duke University NA, NC Score 3.9
14 University of Texas--Austin Austin, TX Score 3.9
17 Pennsylvania State University--University Park University Park, PA Score 3.8
17 University of Arizona Tucson, AZ Score 3.8
17 University of Washington Seattle, WA Score 3.8
20 Ohio State University Columbus, OH Score 3.7
20 Yale University New Haven, CT Score 3.7
22 Johns Hopkins University Baltimore, MD Score 3.6
22 New York University New York, NY Score 3.6
22 University of Minnesota--Twin Cities Minneapolis, MN Score 3.6
25 SUNY--Albany Albany, NY Score 3.5
25 University of Maryland--College Park College Park, MD Score 3.5
27 Brown University Providence, RI Score 3.4
27 University of California--Irvine Irvine, CA Score 3.4
29 University of California--Davis Davis, CA Score 3.3
29 University of California--Santa Barbara Santa Barbara, CA Score 3.3
31 CUNY Graduate School and University Center New York, NY Score 3.2
31 Rutgers, the State University of New Jersey--New Brunswick
Piscataway, NJ
Score 3.2
31 Vanderbilt University Nashville, TN Score 3.2
34 University of California--San Diego La Jolla, CA Score 3.1
34 University of Illinois--Urbana-Champaign Urbana, IL Score 3.1
34 University of Iowa Iowa City, IA Score 3.1
34 University of Massachusetts--Amherst Worcester, MA Score 3.1
38 Emory University NA, GA Score 3.0
38 SUNY--Stony Brook Stony Brook, NY Score 3.0
38 University of Virginia Charlottesville, VA Score 3.0
38 Washington State University Pullman, WA Score 3.0
42 Florida State University NA, FL Score 2.9
42 Michigan State University East Lansing, MI Score 2.9
42 University of California--Riverside Riverside, CA Score 2.9
42 University of Southern California Los Angeles, CA Score 2.9
46 North Carolina State University Raleigh, NC Score 2.8
46 University of Florida NA, FL Score 2.8
46 University of Illinois--Chicago Chicago, IL Score 2.8
49 Boston College Chestnut Hill, MA Score 2.7
49 Brandeis University Waltham, MA Score 2.7
49 New School New York, NY Score 2.7
49 Texas A&M University--College Station College Station, TX Score 2.7
49 University of Notre Dame Notre Dame, IN Score 2.7
49 University of Pittsburgh Pittsburgh, PA Score 2.7
55 University of Colorado--Boulder Boulder, CO Score 2.6
55 University of Georgia Athens, GA Score 2.6
55 University of Oregon Eugene, OR Score 2.6
58 Arizona State University Tempe, AZ Score 2.5
58 Iowa State University Ames, IA Score 2.5
58 Purdue University--West Lafayette West Lafayette, IN Score 2.5
58 University of California--San Francisco San Francisco, CA Score 2.5
58 University of California--Santa Cruz Santa Cruz, CA Score 2.5
58 University of Connecticut Storrs, CT Score 2.5
58 University of Kansas Lawrence, KS Score 2.5
American University Washington, DC Score N/A
Baylor University Waco, TX Score N/A
Binghamton University Binghamton, NY Score N/A
Boston University Boston, MA Score N/A
Bowling Green University Bowling Green, OH Score N/A
Brigham Young University--Provo Provo, UT Score N/A
Case Western Reserve University Cleveland, OH Score N/A
Catholic University of America Washington, DC Score N/A
Colorado State University Fort Collins, CO Score N/A
Fielding Graduate University NA, CA Score N/A
Florida International University NA, FL Score N/A

กก

Sociology (Ph.D.)
New! Ranked in 2005*
Rank/School Average assessment
score (5.0 = highest)
1. University of Wisconsin–Madison 4.9
2. University of California–Berkeley 4.8
3. University of Michigan–Ann Arbor 4.7
4. University of Chicago 4.6
  University of North Carolina–Chapel Hill 4.6
6. Princeton University (NJ) 4.5
  Stanford University (CA) 4.5
8. Harvard University (MA) 4.4
  University of California–Los Angeles 4.4
10. University of Pennsylvania 4.2
11. Columbia University (NY) 4.1
  Indiana University–Bloomington 4.1
  Northwestern University (IL) 4.1
14. Cornell University (NY) 3.9
  Duke University (NC) 3.9
  University of Texas–Austin 3.9
17. Pennsylvania State University–University Park 3.8
  University of Arizona 3.8
  University of Washington 3.8
20. Ohio State University 3.7
  Yale University (CT) 3.7
22. Johns Hopkins University (MD) 3.6
  New York University 3.6
  University of Minnesota–Twin Cities 3.6
25. SUNY–Albany 3.5
  University of Maryland–College Park 3.5
27. Brown University (RI) 3.4
  University of California–Irvine 3.4
29. University of California–Davis 3.3
  University of California–Santa Barbara 3.3
31. CUNY Graduate School and University Center 3.2
  Rutgers State University–New Brunswick (NJ) 3.2
  Vanderbilt University (TN) 3.2
34. University of California–San Diego 3.1
  University of Illinois–Urbana-Champaign 3.1
  University of Iowa 3.1
  University of Massachusetts–Amherst 3.1
38. Emory University (GA) 3.0
  SUNY–Stony Brook 3.0
  University of Virginia 3.0
  Washington State University 3.0
42. Florida State University 2.9
  Michigan State University 2.9
  University of California–Riverside 2.9
  University of Southern California 2.9
46. North Carolina State University 2.8
  University of Florida 2.8
  University of Illinois–Chicago 2.8
49. Boston College 2.7
  Brandeis University (MA) 2.7
  New School University (NY) 2.7
  Texas A&M University–College Station 2.7
  University of Notre Dame (IN) 2.7
  University of Pittsburgh 2.7
55. University of Colorado–Boulder 2.6
  University of Georgia 2.6
  University of Oregon 2.6
58. Arizona State University 2.5
  Iowa State University 2.5
  Purdue University–West Lafayette (IN) 2.5
  University of California–San Francisco 2.5
  University of California–Santa Cruz 2.5
  University of Connecticut 2.5
  University of Kansas 2.5

*This ranking was computed in January of the year cited, based on data from a survey sent out in the fall of the previous year.


Sociology
(Ranked in 2001*)
Rank/School

Average reputation score
(5 = highest)

1. University of California--Berkeley 4.8
   University of Wisconsin--Madison 4.8
3. University of Chicago 4.7
   University of Michigan--Ann Arbor 4.7
5. Stanford University (CA) 4.6
   University of North Carolina--Chapel Hill 4.6
7. Harvard University (MA) 4.4
   University of California--Los Angeles 4.4
9. Northwestern University (IL) 4.2
   Princeton University (NJ) 4.2
11. Indiana University--Bloomington 4.1
   University of Arizona 4.1
   University of Pennsylvania 4.1
14. Columbia University (NY) 3.9
   Cornell University (NY) 3.9
16. Duke University (NC) 3.8
   University of Texas--Austin 3.8
   University of Washington 3.8
19. Johns Hopkins University (MD) 3.7
   Pennsylvania State University--University Park 3.7
21. Ohio State University--Columbus 3.6
22. New York University 3.5
   University of Minnesota--Twin Cities 3.5
24. SUNY--Albany 3.4
   University of California--Santa Barbara 3.4
   University of Maryland--College Park 3.4
   Yale University (CT) 3.4
28. Brown University (RI) 3.3
   University of California--Davis 3.3
   University of Illinois--Urbana-Champaign 3.3
   University of Iowa 3.3
32. SUNY--Stony Brook 3.2
   Vanderbilt University (TN) 3.2
34. Emory University (GA) 3.1
   Rutgers State University--New Brunswick (NJ) 3.1
   University of California--Riverside 3.1
   University of California--San Diego 3.1
38. CUNY Graduate School and University Center 3.0
   Florida State University 3.0
   New School for Social Research (NY) 3.0
   University of Massachusetts--Amherst 3.0
   University of Virginia 3.0
43. Michigan State University 2.9
   North Carolina State University 2.9
   University of Florida 2.9
   University of Southern California 2.9
   Washington State University 2.9
48. Binghamton University (NY) 2.8
   Brandeis University (MA) 2.8
   University of Illinois--Chicago 2.8
51. Boston College 2.7
   University of Georgia 2.7
   University of Notre Dame (IN) 2.7
54. Purdue University--West Lafayette (IN) 2.6
   Texas A&M University--College Station 2.6
   University of California--Santa Cruz 2.6
   University of Colorado--Boulder 2.6
   University of Kansas 2.6
59. Arizona State University 2.5
   Boston University 2.5
   Louisiana State University--Baton Rouge 2.5
   University of Connecticut 2.5
   University of Nebraska--Lincoln 2.5
   University of Oregon 2.5
   University of Pittsburgh 2.5

*This ranking was computed in January of the year cited, based on data from a survey sent out in the fall of the previous year.